งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือความร่วมมือด้านการผลิตสุกรแบบครบวงจร ร่วมกับ CPF

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 ธันวาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม ร่วมประชุมหารือเรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านการผลิตสุกรแบบครบวงจร" กับ บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพงศ์ธร เจริญกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านสนับสนุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th