งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สโมสรโรตารี มอบทุนการศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 120,000 บาท

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่3 ตุลาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 120,000 บาท (ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 12 ทุน) จากสโมสรโรตารี นำโดยว่าที่ ร.ต.ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th