งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่25 กันยายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในงานวันนี้ประกอบด้วยการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม เพื่อหาตัวแทนจากนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสต่อไป และในโอกาสนี้ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านคณบดี และอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งการบริหาร และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th