งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 กันยายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559" เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และการขอบคุณต่อท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 9 ท่าน และในโอกาสนี้ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2559) จากนั้นคณะเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ปรานี อัศเวศน์ ร่วมเป็นสักขีพยานรับทราบยอดเงินบริจาคจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2559 (เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จ.ปทุมธานี) เพื่อนำเงินที่ได้สมทบเข้าโครงการระดมทุนกองทุนสุขุม อัศเวศน์ โดยนำดอกผลไปใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2,664,404.47 บาท ซึ่งภายในงานมีคณาจารย์อาวุโส และบุคลากรที่เกษียณอายุ กลับมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th