งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบนยอดดอยพระธาตุปู่ก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 กันยายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เฮงสวัสดื์ อาจารย์อาวุโส บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและภริยา คุณเจตน์ - คุณกัลยา ธนวัฒน์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรขอนแก่น พ.ต.อ.อำนวย ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยปู่ก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูสาธร ตันติรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธาน พร้อมทั้งถวายปัจจัย จำนวน 184,777.75 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อนำปัจจัยไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th