งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 กันยายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Luiza Ochnio อาจารย์จาก Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ SGGW Program (ERASMUS +) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทย เป็นผู้นำเข้าพบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 11:00 น.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th