งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บ. ซีพีเอฟ และ ดร.ประจิตต์ อุดหนุน มอบตู้ฟักไข่ และห่าน รวมมูลค่า 16 ล้านบาท

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 กันยายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบอุปกรณ์ตู้ฟักไข่จาก ศ.เกียรติยศ (CPF) ดร.ประจิตต์ อุดหนุน มูลค่า 610,616 บาท และรับมอบห่านจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,000 ตัว มูลค่า 15,400,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 16,010,616 บาท (สิบหกล้านหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกบาท) โดยมอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th