งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 24 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์" จัดขึ้นโดยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรในส่วนของสำนักงานคณะ ภาควิชา ศูนย์ฯ ได้ทราบถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อทดลองใช้งานและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อันนำไปสู่การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการใช้งานให้มากที่สุด โดยมี นางสาวภูษิตา จันทิมา เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th