งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะรองอธิการบดี มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 14:00 น. รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำ Prof. Dr. Nobumasa Hatcho และ Prof. Dr. Yutaka Matsuno พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวนรวม 13 คน เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ิ17 - 22 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th