งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงาน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" ภายในพิธีฯ มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ทุนรางวัลเรียนดีเด่น พิธีมอบสูทประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 พิธีมอบไท และเข็ม senior แก่ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และในโอกาสนี้มีศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย คุณพาโชค พงษ์พานิช (กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 12 มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท คุณสมถวิล จันทราช (ประธานบริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 26 มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล (กรรมการผู้จัดการร้านสวนผักโอ้กะจู๋) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 44 มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ จะนำเงินที่ได้ไปจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เหมาะสมเป็นลำดับต่อไป ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th