งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Free University of Bozen-Balzano ประเทศอิตาลี

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Free University of Bozen-Balzano ประเทศอิตาลี จำนวน 4 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th