งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 มีนาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ทีมงานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำโดย คุณบัญชา เตชะสกุล ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ และคณะ ได้มาประชุมหารือ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส สายพันธุ์จุฬาภรณ์ ที่คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะเกษตร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th