งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีลงนามร่วมมือ CPF สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านปศุสัตว์

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ (ลูกช้างเกษตร รุ่น 4 รหัส 10) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th