งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ม.แม่โจ้ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายคณะกรรมการสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 คนไทยใจเกษตร “Happy Agriculture” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th