งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระหว่างเลขานุการคณะและบุคลากรภาควิชา/ศูนย์

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระหว่างเลขานุการคณะและบุคลากรภาควิชา/ศูนย์ โดยมีผู้แทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th