งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน" จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแล และขั้นตอนการผลิตกาแฟอาราบิก้า CMU Coffee ณ สถานีวิจัยขุนช่างเคี่ยน พร้อมทั้งเที่ยวชมความงดงามของดอกนางผญาเสือโคร่งหรือที่รู้จักกันในนามซากุระเมืองไทย ซึ่งจะออกดอกเบ่งบานในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2559 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th