งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 มกราคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 11 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 129 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 134 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 130 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 132 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 122 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 118 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 118 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 108 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 136 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 120 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 11 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th