งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๘

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่27 มกราคม 2547
สถานที่ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
จำนวนคน300
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2547 โดยกำหนดเวลาเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ดังนั้น เพื่อให้การรายงานตัวและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตจะต้องเตรียมหลักฐานและปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. วันและเวลารับรายงานตัวฯ วันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2547 ช่วงเช้า เวลา 9:00 - 11:30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13:00 - 16:00 น.
3. สถานที่รับรายงานตัวฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. บัณฑิตจะต้องรายงานตัวตามกำหนดวัน และเวลาดังกล่างด้วยตัวเองเท่านั้น
5. วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคือวันอาทิตย์ที่ 25 ถึงวันอังคารที่ 27 มกราคม 2547 เฉพาะวันอังคารที่ 27 มกราคม 2547 เป็นวันซ้อมใหญ่ ให้นำครุยวิทยฐานะพร้อมด้วยหมวกไปทำการซ้อมด้วย
6. บัณฑิตจะต้องซ้อมรับฯ ทั้ง 3 วัน จะขาดการซ้อมไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
7. การแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาในโอกาสพิเศษ สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ห้ามมีเครื่องประดับ หากเป็นข้าราชการให้สวมเครื่องแบบปกติขาวได้
8. บัณฑิตที่ไม่สามารถเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 28 มกราคม 2547 นี้จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับฯ ในปีถัดไป และหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล จะจัดส่งปริญญาบัตรมาให้โดยด่วนต่อไป

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th