งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 - 21 กรกฏาคม 2547
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งคณะ
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 300 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 240 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 258 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 300 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 272 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 253 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 298 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 269 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 250 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 251 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 308 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 259 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 293 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 300 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th