งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 กันยายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย – จีน สมัยที่ 21 โครงการ Biocontrol of China-Thai Tephritid Pests Towards Area Wide Integrated Pest Management ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ College of Plant Science & Technology, Huazhong Agricultural University, Wuchan, China โดยมี ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นหัวหน้าโครงการฯ นำเข้าพบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th