งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือความร่วมมือด้านโคนมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 กันยายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ และ ผู้แทนบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ Mr. Richard Wyeth, CEO, Miraka and Mr. Kusul Perera, General Manager of Business Development and Innovation, Miraka ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านโคนมและพัฒนาการล่าสุดในด้านอุตสาหกรรมโคนมและการแปรรูปโคนมของไทยเพื่อขยายไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th