งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 กันยายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558" โดยมี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมการจัดงานพิธีมุทิตาจิตฯ ในวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึงนี้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th