งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเกษตรที่สูง

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 สิงหาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับและหารือการจัดทำหลักสูตรเกษตรที่สูง และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Prof.Dr.Paul Taylor จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย โดยมี อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร เป็นผู้นำเข้าพบ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th