งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th Asian Conference เรื่อง Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 มิถุนายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th Asian Conference เรื่อง "Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life" ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata University) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th