งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่25 - 26 ตุลาคม 2546
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง สถานีวิจัยฯ แม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา, คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, ประธานฝ่าย, ประธานชมรมและตัวแทนชมรม และประธานชั้นปีนักศึกษา
จำนวนคน80
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 228 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 181 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 179 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 197 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 179 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 174 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 177 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 178 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 165 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 187 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 177 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 182 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 30 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th