งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 กรกฏาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารยฺ์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น (FACULTY OF AGRICULTURE, GRADUATE SCHOOL OF BIORESOURCE AND BIOENVIRONMENTAL SCIENCES, SCHOOL OF AGRICULTURE, AND INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE, KYUSHU UNIVERSITY, JAPAN) โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th