งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประเพณีรับน้องรถไฟย้อนยุค 50ปี มช.

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 กรกฏาคม 2557
สถานที่ สถานีรถไฟกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และนักศึกษา
จำนวนคน20
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 9 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 184 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 180 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 170 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 179 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 170 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 174 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 168 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 149 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 9 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th