งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 มิถุนายน 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 39 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 183 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 162 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 180 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 165 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 175 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 165 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 173 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 169 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 157 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 233 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 162 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 176 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 39 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th