งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 มิถุนายน 2557
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
จำนวนคน20
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 9 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 192 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 230 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 197 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 201 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 204 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 181 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 210 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 206 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 210 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 9 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th