งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประชุมหารือและตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อํศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th