งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 - 8 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ซึ่งมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษา 68 สถาบัน ทั่วประเทศ ร่วมชิงชัยใน 19 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญประจำการแข่งขัน “ ร่วมน้ำใจไมตรี ณ ที่แห่งนี้ อ่างแก้วเกมส์” โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ชนิดกีฬา เทนนิสเหรียญทอง เทนนิสประเภททีมชาย ถ้วยรางวัลเหรียญรวมกีฬาเทนนิส ในตำแหน่งหัวหน้านักกีฬาเทนนิส 2. อาจารย์ ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน ชนิดกีฬา ว่ายน้ำ เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36 - 40 ปี (หญิง) 3. นางวนิดา วงศ์พะยอม ชนิดกีฬา กรีฑา เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 50-54 ปี (หญิง) 4. นายธวัช คำฝั้น ชนิดกีฬา กรีฑา เหรียญเงิน เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี (ชาย) เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี (ชาย) 5. นายทินกร ใจมา ชนิดกีฬา กรีฑา เหรียญทองแดง เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุ 30-34 ปี (ชาย) 6. นางสาวภัทราพร จีนโน ชนิดกีฬา กรีฑา เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง) 7. นางสาวจริยา สีดวงแก้ว ชนิดกีฬา กรีฑา (สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์) เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง) 8. นางสาวรุ่งนภา ไกลถิ่น ชนิดกีฬา กรีฑา (สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) เหรียญทอง พุ่งแหลม รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th