งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด มอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้แก่สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่า 560,000 บาท

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ คุณมนกฤตย์ บุญยฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ในโอกาสบริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่อง Stability Test Chamber ยี่ห้อ BLUEPARD และยี่ห้อ LHH-250 มูลค่า 560,000 บาท ให้กับสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th