งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยในประเทศปากีสถาน

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 เมษายน 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจการนักศึกษากับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศปากีสถาน จำนวน 4 คน ได้แก่ Ms.Aasiya Hamzazai Lecturer Botany, SBKWU, Quetta Mr.Chaudhry Ahsan Shafiq Lecturer Textile Design, PIFD, Lahore Mr.Javeed Shabbir Dar Assistant Professor, Agronomy, SaU, Tandojam Mr.Qazi Abid Iqbal Deputy Director Learning Innovation Division, HEC ซึ่งได้เดินทางมาเข้าร่วมการฝึกอบรม Advanced Faculty Professional Development Program on Ensuring Training Effectiveness ณ สถาบัน AIT เมื่อวันที่ 24 มี.ค.-11 เม.ษ. 2557 พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th