งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 เมษายน 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน "กาดวัฒนาธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เืมือง ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีการจัดกาดนัดรอบพิเศษจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายนนี้ เวลา 09.00-22.00 น. เพื่อต้อนรับประเพณีปีใหม่เมือง สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน กล้าพันธุ์ไม้ พืชผักปลอดภัย ในราคาที่เป็นกันเอง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และการประกวดแม่ค้าสวยงาม

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th