งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) รุ่น 2

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 มีนาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) รุ่น 2 นำโดย คุณวรจักร ชัยแก้ว และเจ้าหน้าที่ จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ ในอนาคตระบบดังกล่าวจะนำมาใช้แทนที่ระบบ e-Office เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ต่อการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์มากขึ้น โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th