งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557 (Aggie Sci Summer Camp 2014)

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 มีนาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (Aggie Summer Camp 2014) ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์เกษตร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th