งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ)

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานวันพืชผักปลอดสารพิษ " ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรกร อาทิ ผักสด ผลไม้ ข้าวกล้อง ไข่ไก่ เนื้อหมูอนามัย การบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย การสาธิตล้างผักให้สะอาดและถูกวิธี และสามารถเที่ยวชมแปลงทุ่งทานตะวัน จิบกาแฟ CMU Coffee ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 (22-23 ก.พ.นี้)
และพบกับตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" ทุกๆ วันเสาร์ ณ แปลงเรียนรู้ระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารพิษ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจั สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th