งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อธิบดีกรมหม่อนไหม เดินทางมาศึกษาดูงานการวิจัยเพาะเ็ห็ดถั่งเฉ้า ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 กุมภาพันธ์ 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะ จำนวน 20 คน เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานการวิจัยเพาะเห็ดถั่งเฉ้า ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของกรมหม่อนไหม และ คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยมี ศาตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th