งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 กุมภาพันธ์ 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 65 คน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนดอกทานตะวัน (แปลงเกษตร) คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยมี คุณนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตร และ คุณกุหลาบ อุตสุข นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th