งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินเดือน (e-Salary) และระบบบริหารงบประมาณ (e-Budget) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 มกราคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินเดือน (e-Salary) และระบบบริหารงบประมาณ (e-Budget) โดยมี คุณไกรคำ หัสการบัญชา เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th