งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 มกราคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้าศึกษาดูงานยังศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เพื่อศึกษาดูงาน "เครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุ" โดยมี รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์ และ ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ให้การต้อนรับและอธิบายแนะนำขั้นตอนการใช้เครื่องมือดังกล่าว แก่คณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th