งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 มกราคม 2557
สถานที่ โรงแรมคุ้มภูคำ
ผู้เข้าร่วมนักศึกษา
จำนวนคน60
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 37 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 131 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 127 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 135 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 119 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 146 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 147 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 161 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 139 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 150 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 37 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th