งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๕

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 - 23 กรกฏาคม 2546
สถานที่ ห้องประชุม ''สุขุม อัศเวศน์''
ผู้เข้าร่วมกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน50
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 300 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 277 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 267 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 273 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 261 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 251 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 261 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 265 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 258 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 255 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 286 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 271 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 276 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 300 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th