งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก University of Lavras ประเทศบราซิล

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่25 พฤศจิกายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr Luiz Roberto G Guilherme ตำแหน่ง Vice-chair of International Affair of Federal University of Lavras ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ Mr.Romulo Fredson Duarte นักศึกษาปริญญาเอก จาก Department of soil Science of Federal ซึ่งได้มาทำงานวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ทุน Brazilian Federal Funding agencies (CNPq and CAPES) เรื่อง Zn biofortification in upland rice เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม-15 กรกฎาคม 2557) โดยมี อาจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th