งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 พฤศจิกายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556 เพื่อแนะนำกิจกรรมโครงการ การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลการดำเนินงานและแผนงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนจากทุกแขนง ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี ได้นำคณาจารย์เข้าร่วมงานแถลงข่าว 2 หัวข้อ ดังนี้
  • มช. วิจัยสำเร็จ! ผลิต “ถั่งเฉ้า” จากดักแด้ไหมแห่งแรกของประเทศไทย โดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน และ อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
  • มช. สร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสาร โดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดย รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการแสดงตัวอย่าง ตลอดจนเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อสงสัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ภาพกิจกรรม

          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th