งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 44 ปี ของ Faculty of Animal Science, University of Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 พฤศจิกายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 44 ปี ของ Faculty of Animal Science, University of Gadjah Mada, Indonesia เมื่อวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2556
ทั้งนี้ ได้มีโอกาสสอนวิชา Enhancing Meat Quality by Feed Technology ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน Satellite Symposium สำหรับ AAAP ในปีหน้าด้วย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th