งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับอาคันตุกะจาก ประเทศมาเลเซีย

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ และ Dr. Wolfram Spreer ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Putra Malaysia Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Syed Jalaludin Syed Salim ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคาราวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมเจรจาความร่วมมือในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นำเข้าพบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th