งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานเปิดตัวและส่งมอบผลิตภัณฑ์นม UHT PEP บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 ตุลาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน "พิธีเปิดตัวและส่งมอบผลิตภัณฑ์นม UHT PEP รสหวาน และ รสสตรอเบอรี่ เชียงใหม่เฟรชมิลค์จากนมโรงเรียนเตรียมโกอินเตอร์สู่ AEC" โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ (ผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ได้ขยายช่องทางการตลาดเปิดตัวโครงการนมปรุงแต่งยูเอชที PEP รสหวาน และ รสสตรอเบอรี่ ผลิตโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายในแบรนด์ของพม่า ยังประเทศพม่า เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมในท้องถิ่น ที่มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและมาตรฐาน รองรับการเข้าสู่เขตการค้าเสรี อาเซียน โดยมีการพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และโรงงานผลิตนมยูเอชที (UHT) ตามมาตรฐาน GMP HACCP ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มขึ้น พร้อมรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่จะมาถึง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th