งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5 ชมนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สวก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการ และการจัดแสดงนิทรรศการจากผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสาร โดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย” ภายใต้การบริหารจัดการของ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th