งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 กันยายน 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นำโดย Prof. Dr.Hatcho และนักศึกษา มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานยังภาควิชา / ศูนย์วิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นซากุระเมืองไทย (โครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุนช่างเคี่ยน ) ตั้งแต่วันที่ 8-13 กันยายน 2556

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th